Rola właściciela firmy jako mentora – jak dzielić się swoim doświadczeniem?

Co przychodzi ci do głowy, gdy słyszysz hasło – mentor biznesowy? Czy w tej roli widzisz raczej zewnętrznego konsultanta, który obiektywnym okiem nadzoruje rozwój? Czy może bezpośredniego przełożonego, który dzieli się swoim doświadczeniem z pracownikami? A może mógłby nim być sam właściciel firmy? W rzeczywistości każda z wyżej wymienionych osób może stać się wartościowym i wspierającym mentorem biznesowym, który pozwala osiągać sukcesy. Jednak dla tej ostatniej grupy, czyli przedsiębiorców, rola ta może być najbardziej kłopotliwa. Dlaczego tak się dzieje?

Czy właściciel firmy może stać się mentorem biznesowym dla swoich pracowników?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy decydują się wejść w rolę mentora biznesowego, często mają do zaoferowania coś więcej, niż tylko doświadczenie specjalistyczne. Posiadają oni bowiem często unikalne cechu oraz dużą intuicję, które zostały wypracowane przez lata działalności w branży. Oznacza to, że dzieląc się swoją wiedzą, przyczynia się nie tylko do rozwoju konkretnych umiejętności mentee, ale także do jego ogólnego wzrostu zawodowego czy biznesowego i doskonalenia talentów.

Jak przedsiębiorca może się dzielić swoim doświadczeniem?

  • Okazuje się, że dobry mentor biznesowy to nie tylko mówca, ale także doskonały słuchacz. Tylko empatia i prawdziwe zrozumienie perspektywy mentee może wynieść proces mentoringu w firmie na wyższy poziom. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby dzielić się swoim doświadczeniem. Chodzi także o to, by uzupełniać wiedzę i wskazywać kierunek działań, adekwatny do indywidualnej sytuacji pracownika. Aktywne słuchanie go, jest zatem niezbędne.

  • Kolejna ważna kwestia to informacja zwrotna i koncentracja na mocnych stronach. Chociaż właściciel firmy będący mentorem biznesowym może podświadomie szukać obszarów wymagających rozwoju. Nie powinien on zapominać o dostrzeganiu i podkreślaniu talentów i mocnych stron swoich mentee. Tutaj kluczowa jest bezpośrednia i natychmiastowa informacja zwrotna, która wspiera proces uczenia się.

  • Inną ważną kwestią jest także wyjście poza rolę właściciela. Jako przedsiębiorca myślisz w kategoriach swoich zysków i strat w biznesie, natomiast proces mentoringu powinien wyjść poza te ramy. Skup się na osobie, a nie na problemie, z którym się mierzy. Trzeba spojrzeć na osobę z perspektywy jej rozwoju zawodowego i osobistego, zrozumieć jej cele, motywacje i obawy. To właśnie poprzez skoncentrowanie się na jednostce – mentee, możliwe jest stworzenie trwałego fundamentu dla sukcesu zarówno biznesowego, jak i osobistego.

  • Ostatnia rzecz, bez której proces mentoringu biznesowego nie może istnieć, to okazywanie wsparcia i wiara w możliwości mentee. Właściciel firmy czy przełożony, który zaczyna pełnić funkcję mentora, nie tylko jest źródłem wiedzy pracowników, ale także ich zaangażowania i poczucia sprawczości. Te lekcje są dużo trudniejsze do przekazania mentee, ale niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu w tym procesie. Rola mentora ma w sobie duży potencjał motywujący, ale także demotywujący. Staraj się wzmacniać pracownika, aby sam potrafił podchodzić kreatywnie i sprawczo do swoich zadań. Rób to nawet wtedy, gdy czujesz, że jakieś zasoby np. czas, nie są wykorzystywane w pełni optymalnie. Dzięki podtrzymywaniu motywacji wprawa i doświadczenie mentee będą się rozwijać i zasoby te zostaną szybko odrobione.

Zagrożenie wynikające z mentoringu biznesowego realizowanego przez właściciela

Niebezpieczeństwem, które dostrzegam w tej sferze, może być blokowanie pracowników przed usamodzielnieniem. Z definicji mentoring biznesowy powinien być procesem określonym w czasie i zaplanowanym tak, aby osiągnąć konkretny cel. Tymczasem gdy to właściciel firmy staje się mentorem, bardzo łatwo jest zatracić tę granicę. Przedsiębiorca może na stałe wejść w rolę opiekuna, tym samym blokując rozwój i przejmowanie odpowiedzialności przez pracowników. Aby zapobiec takiemu rozwojowi spraw, należy jasno określić cel oraz ramy czasowe procesu mentoringu biznesowego.

Komentarz

Scroll to Top