Jak zostać audytorem energetycznym?

Aby osiągnąć sukces zawodowy, trzeba zostać specjalistą w określonej dziedzinie. Zdobycie nowych kwalifikacji i uprawnień otwiera drzwi do rozwoju zawodowego. To źródło satysfakcji, ale też pewnego rodzaju nobilitacja i oczywiście korzyści finansowe, a ponadto pewność zatrudnienia. Specjalista w dziedzinie efektywności energetycznej jest dobrze opłacany i poszukiwany na rynku pracy. Podpowiadamy zatem, jak zostać audytorem energetycznym.

Kurs świadectw i kurs audytów energetycznych – droga do awansu zawodowego

Wykonywaniem audytów energetycznych budynków może zajmować się tylko i wyłącznie uprawniona do tego osoba (wpisana do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków). Kwestie te regulują przepisy prawa, a dokładniej: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Zawodem, umożliwiającym wykonywanie audytów, jest audytor energetyczny jak zostać audytorem? Należy ukończyć specjalistyczny kurs z zakresu certyfikacji i audytu energetycznego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik zyska uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania audytów energetycznych.

Certyfikat wydawany przez TÜV Rheinland uprawnia do wykonywania kompleksowych Audytów Energetycznych dla potrzeb termomodernizacji (na przykład w ramach programu Czyste Powietrze). Ponadto uczestnik kursu, który pozytywnie zda egzamin, może możesz zostać wpisany na listę Rekomendowanych Audytorów Energetycznych. Wszelkie informacje o kursach znajdziesz na stronie: kursyzawodowe.pl

Kto może zostać audytorem energetycznym?

Droga do tego, by stać się specjalistą audytorem wygląda następująco:

  1. Szkolenie teoretyczne

  2. Szkolenie praktyczne

  3. Egzamin

  4. Otrzymanie certyfikatu i przyznanie uprawnień

  5. Wpis na listę Rekomendowanych Audytorów Energetycznych

Takie szkolenie (certyfikaty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków) trwa tylko 3 dni. Dla kogo jest przeznaczone?

  • Dla osób, które ukończyły studia wyższe (mają tytuł inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera).

  • Dla osób, które wykończyły studia wyższe (inne kierunku niż ww.) i studia podyplomowe, związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

  • Dla osób, które mają uprawnienia budowlane, wskazane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Dlaczego warto zostać audytorem energetycznym?

Audytor energetyczny to bez wątpienia zawód przyszłości. Coraz więcej osób korzysta z programu Czyste Powietrze, a w jego regulaminie zawarto zapis, iż uczestnicy są zobligowani do przeprowadzenia audytu energetycznego. Jest to warunek otrzymania dofinansowania z programu.

Taki audyt musi być wykonany przez specjalistę w tym zakresie. Musi bowiem spełniać konkretne wymogi, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego.

Bez wątpienia warto odbyć kurs i uzyskać certyfikat, który otworzy furtkę do dalszego rozwoju zawodowego. Zyskasz pewność zatrudnienia i stabilizację na rynku pracy, a jednocześnie otworzysz się na nowe możliwości. Kwestie bezpieczeństwa energetycznego zajmują bowiem ważną pozycję w rankingu priorytetów nie tylko naszego kraju.

Komentarz

Scroll to Top